ร้านดอกไม้ "www.ส่งดอกไม้.name" ให้บริการ ส่งดอกไม้,ช่อดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด | สั่งดอกไม้ออนไลน์ โทร 061-271-8585

ส่งดอกไม้.name สั่งดอกไม้-สั่งพวงหรีด โทร 061-271-8585
เวลาทำการ
ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ส่งพวงหรีด ริมใต้ แม่ริม จ.เชียงใหม่

14-015
ส่งพวงหรีด เชียงใหม่
วัดแม่ริม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

22-019
ส่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
วัดเขมวงศาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บ้านแก่ง ตรอน จ.อุตรดิตถ์

74-006
ส่งพวงหรีด อุตรดิตถ์
วัดมงคลนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

73-008
ส่งพวงหรีด อุดรธานี
มูลนิธิส่งเสริมธรรม ฯ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุดรธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

36-003
ส่งพวงหรีด พิจิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.พิจิตร เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

30-008
ส่งพวงหรีด ปราจีนบุรี
วัดป่ามะไฟ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ในเมือง เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

76-007
ส่งพวงหรีด อุบลราชธานี
วัดเลียบ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หมากแข้ง เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

73-011
ส่งพวงหรีด อุดรธานี
วัดโพธิวราราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุดรธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-001
ส่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
วัดหัวอิฐ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

22-002
ส่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช
วัดหัวอิฐ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทอนหงส์ พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

22-003
ส่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทอนหงส์ พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

22-004
ส่งพวงหรีด นครศรีธรรมราช

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

35-005
ส่งพวงหรีด พัทลุง
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.พัทลุง เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หัวรอ พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

32-007
ส่งพวงหรีด อยุธยา
วัดเสนาสนาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อยุธยา เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  ศรีราชา จ.ชลบุรี

09-013
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดเขาน้ำซับ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางรักใหญ่ บางบัวทอง จ.นนทบุรี

24-007
ส่งพวงหรีด นนทบุรี
วัดลาดปลาดุก

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.นนทบุรี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด โนนผึ้ง วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

76-005
ส่งพวงหรีด อุบลราชธานี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

76-006
ส่งพวงหรีด อุบลราชธานี
มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ)

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าลาด วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

76-008
ส่งพวงหรีด อุบลราชธานี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เท่านั้น
(โดย ร้านดอกไม้ "ส่งดอกไม้.name")

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

วัดแม่ริม : ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วัดเขมวงศาราม : ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
วัดมงคลนิมิตร : ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
มูลนิธิส่งเสริมธรรม ฯ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วัดป่ามะไฟ : ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
วัดเลียบ : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดโพธิวราราม : ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วัดหัวอิฐ : ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว : ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดเสนาสนาราม : ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
วัดเขาน้ำซับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วัดลาดปลาดุก : ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ) อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ค่ายวชิราวุธ ร.15 อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
มูลนิธิพุทธประทีปฯ : ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
วัดจรูญราษฎร์ : ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดบ้านฉาง : ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
วัดช่องลม : ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อาสนวิหารพระหฤทัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดประชุมราษฎร์ : ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
วัดรังสิต : ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วัดตะเคียนทอง : ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วัดราษฎร์บำรุง : ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วัดเทพธงชัย : ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
วัดพรหมเพชร : ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก
วัดกลาง(กลางบุรีรัมย์) : ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วัดสุวรรณวิจิตร : ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
วัดหนองบัว : ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วัดไทรใต้ : ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
มูลนิธิพิจิตรสามัคคี อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
วัดป่าประดู่ : ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดกลางบางซื่อ : ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดเฉลิมพระเกียรติ : ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ : ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วัดชมภูเวก : ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดทินกรนิมิต : ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดสักใหญ่ : ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
วัดแคนอก : ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วัดสนามนอก : ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
วัดพระเงิน : ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
วัดธัญญะผล : ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
วัดลาดสนุ่น : ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
วัดนาบุญ : ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
วัดโพสพผลเจริญ : ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
วัดเกิดการอุดม : ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วัดจันทาราม : ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
วัดแพรกษา : ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
วัดราษฎร์บูรณะ : ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วัดกิ่งแก้ว : ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วัดตำหรุ : ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
วัดบางพลีใหญ่กลาง : ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วัดบางโฉลงนอก : ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วัดคลองมอญ : ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
วัดกลาง(กลางวรวิหาร) : ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
วัดชนะสงสารพิทยาธร : ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดคลองสวน : ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา : ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวราราม : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดสุวรรณาราม : ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดพิพิธประสาทสุนทร : ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
วัดบางพระ : ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดแหลมใต้ : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดบางปรงธรรมโชติการาม : ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดบุญญฤทธยาราม : ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
วัดป่าแก้ว : ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
วัดสัตหีบ : ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วัดเขาบางทราย : ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดช่องลมนาเกลือ : ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วัดวิเวการาม : ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วัดนักบุญอันนา : ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
วัดแก้วมงคล : ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
วัดนางสาว : ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วัดเจษฎาราม : ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
วัดวังชัยทรัพย์วิมล : ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
วัดไทรย์ : ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดม่วงคัน : ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
วัดใหม่ทางข้าม : ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วัดไพรวัลย์ : ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดยางมณี : ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
วัดโพธิ์วงษ์ : ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
วัดนางในธัมมิการาม : ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วัดศาลาดิน : ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วัดไพรสณฑ์ : ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วัดเนินทราย : ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
วัดเนินพระ : ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดชากลูกหญ้า : ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดเภตราสุขารมย์ : ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
วัดสามหนาด : ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วัดบูรพาพิทยาราม : ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วัดพุทธคยาราม : ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วัดเจ็ดยอด : ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
คริสตจักรที่หนึ่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดพระสิงห์ : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดปราสาท : ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดป่าแพ่ง : ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเมืองกาย : ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง : ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดสวนดอก : ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วัดวิเวกธรรม : ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วัดศรีจันทร์ : ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
มูลนิธิขอนแก่นสามัคคี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วัดป่าอดุลยาราม : ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วัดวุฒาราม : ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วัดสุทธจินดา : ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดใหม่อัมพวัน : ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดสามัคคี : ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดเลิศนิมิต : ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
วัดหนองปล้อง : ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วัดปางแก : ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วัดกุดคล้า : ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วัดหนองบัวน้อย : ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
วัดโพธิ์ : ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดกุดน้ำใส : ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดสีมุมเหนือ : ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
วัดนาควาย : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดท่าวังหิน : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน : ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วัดปทุมมาลัย : ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วัดหัวช้าง : ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
วัดแก้วจันทราราม : ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
วัดบ้านหมี่ใหญ่ : ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
วัดศิริบรรพต : ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
วัดปฐมพานิช : ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
วัดห้วยโป่ง : ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) : ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
โรงเจบ้วนเซี่ยงตั๊ว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง : ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม : ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วัดสโมสร : ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
วัดสวนพลาราม : ต.กำแพงเซา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดสวนหลวง : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดบุญนารอบ : ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
วัดโพธิ์ใหม่ : ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
วัดกลางใหม่ : ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดโพธิ์นิมิต : ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
วัดสามพัน : ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
วัดบุญนาครักขิตาราม : ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดศรีนาวา : ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดใหม่บำเพ็ญผล : ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดเกาะหวาย : ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
วัดอินทราราม : ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
วัดห้วยพลู : ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วัดโคกพระเจดีย์ : ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วัดสว่างชาติประชาบำรุง : ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วัดกลางบางแก้ว : ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วัดใหม่สุประดิษฐ์ : ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วัดกลางคูเวียง : ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วัดสะตือ : ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
วัดวิเวกวายุพัด : ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
วัดพนัญเชิง : ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
วัดประทุมคณาวาส : ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดสาธุชนาราม : ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วัดบางแคกลาง : ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โบสถ์คาทอลิก นักบุญยาโกเบ : ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
วัดเกษมสรณาราม : ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วัดวิมลโภคาราม : ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
วัดจำปา : ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง : ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วัดป่าเลไลยก์ : ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วัดขุยโพธิ์ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วัดแก่งคอย : ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วัดบำรุงธรรม : ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
วัดมวกเหล็กนอก : ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วัดเชิงเขา : ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดสหมิตร : ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
วัดท่าเยี่ยม : ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
วัดสันติวิหาร : ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี
วัดทุ่งประพาส : ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
วัดใหม่ดงกระทงยาม : ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
วัดแจ้ง : ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
วัดหนองกระจับ : ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
วัดบุพพาราม (วัดปากกระพอก) : ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
วัดวังยาว : ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วัดเกาะหลัก : ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
วัดธรรมิการาม : ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลฯ : ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์ : ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
วัดลาด : ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดข่อย : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดพลับพลาชัย : ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดดอนทราย : ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
วัดโพธิ์พระใน : ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
วัดหนองแจง : ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วัดสารหิตาวาส : ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
วัดท่าคอย : ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
วัดจอมสวรรค์ : ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วัดกลาง : ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
วัดหัวสะพาน : ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
มูลนิธิจิบเต็กสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วัดไพศาลภูมิกาวาส : ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
วัดโพธิสมภรณ์ : ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) : ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วัดเจริญผล : ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
วัดตากฟ้า : ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
วัดสามัคยาราม (วัดใหม่) : ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
วัดนครสวรรค์ : ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
วัดบางมูลนาก : ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วัดชัยมงคล : ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
วัดโพธาราม : ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
วัดดอนตูม : ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วัดอุบลวรรณาราม : ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วัดโพธิบัลลังก์ : ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วัดสนามไชย : ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วัดเกาะลอย : ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
วัดอมรญาติสมาคม : ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วัดโชติทายการาม : ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
วัดหนองรี : ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
วัดสุบรรณนิมิตร : ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วัดวาลุการาม : ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
วัดท่าแค : ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วัดสุวรรณวิชัย : ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
วัดอินทราวาส : ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
คริสตจักรล้านนา แบ๊พติส : ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดคะตึกเชียงมั่น : ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดพรหมพิราม : ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
วัดพิกุลทอง : ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
วัดปราสาท : ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
วัดตราชู : ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
วัดสวัสติการาม : ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
วัดสว่างอารมณ์ : ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
วัดธรรมาธิปไตย : ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดท่าถนน : ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม : ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

กรุงเทพมหานครฯ :
คลองเตย , คลองสาน , คลองสามวา , คันนายาว , จตุจักร , จอมทอง , ดอนเมือง , ดินแดง , ดุสิต , ตลิ่งชัน , ทวีวัฒนา , ทุ่งครุ , ธนบุรี , บางกอกน้อย , บางกอกใหญ่ , บางกะปิ , บางขุนเทียน , บางเขน , บางคอแหลม , บางแค , บางซื่อ , บางนา , บางบอน , บางพลัด , บางรัก , บึงกุ่ม , ปทุมวัน , ประเวศ , ป้อมปราบศัตรูพ่าย , พญาไท , พระโขนง , พระนคร , ภาษีเจริญ , มีนบุรี , ยานนาวา , ราชเทวี , ราษฎร์บูรณะ , ลาดกระบัง , ลาดพร้าว , วังทองหลาง , วัฒนา , สวนหลวง , สะพานสูง , สัมพันธวงศ์ , สาทร , สายไหม , หนองแขม , หนองจอก , หลักสี่ , ห้วยขวาง
ภาคกลาง :
กำแพงเพชร , ชัยนาท , นครนายก , นครปฐม , นครสวรรค์ , นนทบุรี, ปทุมธานี , อยุธยา , พิจิตร , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , ลพบุรี , สมุทรปราการ , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , สระบุรี , สิงห์บุรี , สุโขทัย , สุพรรณบุรี , อ่างทอง , อุตรดิตถ์ , อุทัยธานี
ภาคเหนือ :
เชียงราย , เชียงใหม่ , น่าน , พะเยา , แพร่ , แม่ฮ่องสอน, ลำปาง , ลำพูน
ภาคอีสาน :
กาฬสินธุ์ , ขอนแก่น , ชัยภูมิ , นครพนม , นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , มหาสารคาม , มุกดาหาร , ยโสธร , ร้อยเอ็ด , เลย , ศรีสะเกษ , สกลนคร , สุรินทร์ , หนองคาย , หนองบัวลำภู , อำนาจเจริญ , อุดรธานี , อุบลราชธานี , บึงกาฬ
ภาคตะวันออก :
จันทบุรี , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี, ตราด , ปราจีนบุรี , ระยอง , สระแก้ว
ภาคตะวันตก :
กาญจนบุรี , ตาก , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี , ราชบุรี
ภาคใต้ :
กระบี่ , ชุมพร , ตรัง , นครศรีธรรมราช, นราธิวาส , ปัตตานี , พังงา , พัทลุง , ภูเก็ต , ยะลา , ระนอง , สงขลา , สตูล , สุราษฎร์ธานี