ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี

ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี ของเรา (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้กาญจนบุรี) ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน จ.กาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

อ.เมืองกาญจนบุรี    อ.ด่านมะขามเตี้ย    อ.ท่าม่วง    อ.ท่ามะกา    อ.บ่อพลอย    อ.พนมทวน   
หมายเหตุ
"www.ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้กาญจนบุรี" ของเรา งดให้บริการจัดส่งดอกไม้ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ :
ทองผาภูมิ,ไทรโยค,เลาขวัญ,ศรีสวัสดิ์,สังขละบุรี,หนองปรือ,ห้วยกระเจา

... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน จ.กาญจนบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-014
ส่งช่อดอกไม้ กาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-013
ส่งช่อดอกไม้ กาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-012
ส่งช่อดอกไม้ กาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-011
ส่งช่อดอกไม้ กาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด   จ.กาญจนบุรี

03-010
ส่งพวงหรีด กาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ดอนเจดีย์ พนมทวน จ.กาญจนบุรี

03-009
ส่งพวงหรีด กาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แสนตอ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

03-008
ส่งพวงหรีด กาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วังขนาย ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-007
ส่งพวงหรีด กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าม่วง ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-006
ส่งพวงหรีด กาญจนบุรี
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พงตึก ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

03-005
ส่งพวงหรีด กาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด   จ.กาญจนบุรี

03-004
ส่งพวงหรีด กาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-003
ส่งพวงหรีด กาญจนบุรี
โรงเจบ้วนเซี่ยงตั๊ว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-002
ส่งพวงหรีด กาญจนบุรี
โรงเจบ้วนเซี่ยงตั๊ว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-001
ส่งพวงหรีด กาญจนบุรี
วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

วัดวังขนายทายิการาม : ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง : ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โรงเจบ้วนเซี่ยงตั๊ว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) : ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

อ.เมืองกาญจนบุรี:
ต.เกาะสำโรง  ต.แก่งเสี้ยน  ต.ช่องสะเดา  ต.ท่ามะขาม  ต.บ้านเก่า  ต.บ้านใต้  ต.บ้านเหนือ  ต.ปากแพรก  ต.ลาดหญ้า  ต.วังด้ง  ต.วังเย็น  ต.หนองบัว  ต.หนองหญ้า  
อ.ด่านมะขามเตี้ย:
ต.กลอนโด  ต.จรเข้เผือก  ต.ด่านมะขามเตี้ย  ต.หนองไผ่  
อ.ท่าม่วง:
ต.เขาน้อย  ต.ท่าตะคร้อ  ต.ท่าม่วง  ต.ท่าล้อ  ต.ทุ่งทอง  ต.บ้านใหม่  ต.พังตรุ  ต.ม่วงชุม  ต.รางสาลี่  ต.วังขนาย  ต.วังศาลา  ต.หนองขาว  ต.หนองตากยา  
อ.ท่ามะกา:
ต.เขาสามสิบหาบ  ต.โคกตะบอง  ต.ดอนขมิ้น  ต.ดอนชะเอม  ต.ตะคร้ำเอน  ต.ท่ามะกา  ต.ท่าไม้  ต.ท่าเรือ  ต.ท่าเสา  ต.พงตึก  ต.พระแท่น  ต.ยางม่วง  ต.สนามแย้  ต.แสนตอ  ต.หนองลาน  ต.หวายเหนียว  ต.อุโลกสี่หมื่น  
อ.บ่อพลอย:
ต.ช่องด่าน  ต.บ่อพลอย  ต.หนองกร่าง  ต.หนองกุ่ม  ต.หนองรี  ต.หลุมรัง  
อ.พนมทวน:
ต.ดอนเจดีย์  ต.ดอนตาเพชร  ต.ทุ่งสมอ  ต.พนมทวน  ต.พังตรุ  ต.รางหวาย  ต.หนองโรง  ต.หนองสาหร่าย