ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้กาญจนบุรี/อำเภอเมืองกาญจนบุรี )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.เกาะสำโรง    ต.แก่งเสี้ยน    ต.ช่องสะเดา    ต.ท่ามะขาม    ต.บ้านเก่า    ต.บ้านใต้    ต.บ้านเหนือ    ต.ปากแพรก    ต.ลาดหญ้า    ต.วังด้ง    ต.วังเย็น    ต.หนองบัว    ต.หนองหญ้า    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-014
ส่งช่อดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-013
ส่งช่อดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-012
ส่งช่อดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-011
ส่งช่อดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

03-001
ส่งพวงหรีด เมืองกาญจนบุรี
วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด   จ.กาญจนบุรี

03-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ดอนเจดีย์ พนมทวน จ.กาญจนบุรี

03-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แสนตอ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

03-008
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด วังขนาย ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-007
....................
วัดวังขนายทายิการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าม่วง ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-006
....................
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พงตึก ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

03-005
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด   จ.กาญจนบุรี

03-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-003
....................
โรงเจบ้วนเซี่ยงตั๊ว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

03-002
....................
โรงเจบ้วนเซี่ยงตั๊ว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เกาะสำโรง:
วัดแก่งหลวง  วัดเขาแหลม  วัดถ้ำมังกรทอง  วัดวังปลาหมู  วัดถ้ำมุนีนาถ  
ต.แก่งเสี้ยน:
วัดท่าพะเนียดกุญชร  วัดท่าน้ำตื้น  วัดเขาเทพนิมิต  วัดถ้ำขุนไกร  วัดเนินพระงาม  
ต.ช่องสะเดา:
วัดหมอเฒ่า(เกาะแก้ว)  วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์(โป่งปัด)  วัดทับศิลา  วัดช่องกระทิง  
ต.ท่ามะขาม:
วัดบ้านยาง  วัดสิริกาญจนาราม  วัดราษฎร์ประชุมชนาราม  วัดหัวหิน  
ต.บ้านเก่า:
วัดบ้านเก่า  วัดโป่งเสี้ยว  วัดลำทหาร  วัดบ้านห้วยน้ำขาว  วัดหนองบ้านเก่า  วัดประตูด่าน  วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล  วัดทุ่งศาลา  วัดพุน้อย  วัดสามพระยา  วัดท่าโป๊ะ  วัดลำทราย  วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี  
ต.บ้านใต้:
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
ต.บ้านเหนือ:
วัดถาวรวราราม  วัดเทวสังฆาราม  
ต.ปากแพรก:
วัดธุดงคนิมิต  วัดอุดมมงคล  วัดเขาล้านธรรมาราม  วัดหัวนา  วัดเขาเม็งอมรเมศร์  วัดเขาตองเมืองลับแล  
ต.ลาดหญ้า:
วัดทุ่งลาดหญ้า  วัดกาญจนบุรีเก่า  วัดราษฎร์บำรุงวราราม  วัดเย็นสนิทธรรมาราม  วัดวังกุ่ม  
ต.วังด้ง:
วัดท่ามะนาว  วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม(พุทธกาญจนนิมิต)  วัดหนองประชุม  วัดธรรมประวัติปรียาราม  วัดเขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์  วัดวังจาน  วัดเขาคีรีวงค์  
ต.วังเย็น:
วัดนากาญจน์  วัดวังเย็น  
ต.หนองบัว:
วัดศรีอุปลาราม  วัดพุเลียบ  วัดพุประดู่  วัดถ้ำพุทธาวาส  วัดถ้ำประทุน  
ต.หนองหญ้า:
วัดไทยวิวัฒนาราม  วัดพรหมกิตติยาราม  วัดทุ่งนาคราช  วัดถ้ำพุหว้า  วัดถ้ำสัตตบรรคูหา  วัดถ้ำเขาปูน  วัดถ้ำคีรีธรรม  วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ  วัดถ้ำเจริญธรรม