ร้านดอกไม้ จันทบุรี

ร้านดอกไม้ จันทบุรี ของเรา (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้จันทบุรี) ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน จ.จันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

อ.เมืองจันทบุรี    อ.แก่งหางแมว    อ.ขลุง    อ.ท่าใหม่    อ.นายายอาม    อ.โป่งน้ำร้อน    อ.มะขาม    อ.สอยดาว    อ.แหลมสิงห์    อ.เขาคิชฌกูฏ   

... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน จ.จันทบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
ส่งพวงหรีด จันทบุรี
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
ส่งพวงหรีด จันทบุรี
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
ส่งพวงหรีด จันทบุรี
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
ส่งพวงหรีด จันทบุรี
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
ส่งพวงหรีด จันทบุรี
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
ส่งพวงหรีด จันทบุรี
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
ส่งพวงหรีด จันทบุรี
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

วัดพุทธคยาราม : ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วัดบูรพาพิทยาราม : ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วัดสามหนาด : ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

อ.เมืองจันทบุรี:
ต.เกาะขวาง  ต.คมบาง  ต.คลองนารายณ์  ต.จันทนิมิต  ต.ตลาด  ต.ท่าช้าง  ต.บางกะจะ  ต.พลับพลา  ต.วัดใหม่  ต.แสลง  ต.หนองบัว  
อ.แก่งหางแมว:
ต.ขุนซ่อง  ต.เขาวงกต  ต.พวา  ต.สามพี่น้อง  ต.แก่งหางแมว  
อ.ขลุง:
ต.เกวียนหัก  ต.ขลุง  ต.ซึ้ง  ต.ตกพรม  ต.ตรอกนอง  ต.ตะปอน  ต.บ่อ  ต.บ่อเวฬุ  ต.บางชัน  ต.มาบไพ  ต.วังสรรพรส  ต.วันยาว  
อ.ท่าใหม่:
ต.เขาแก้ว  ต.เขาบายศรี  ต.เขาวัว  ต.โขมง  ต.คลองขุด  ต.ตะกาดเง้า  ต.ท่าใหม่  ต.ทุ่งเบญจา  ต.บ่อพุ  ต.พลอยแหวน  ต.ยายร้า  ต.รำพัน  ต.สองพี่น้อง  ต.สีพยา  
อ.นายายอาม:
ต.กระแจะ  ต.ช้างข้าม  ต.นายายอาม  ต.วังโตนด  ต.วังใหม่  ต.สนามไชย  
อ.โป่งน้ำร้อน:
ต.คลองใหญ่  ต.ทับไทร  ต.เทพนิมิต  ต.โป่งน้ำร้อน  ต.หนองตาคง  
อ.มะขาม:
ต.ฉมัน  ต.ท่าหลวง  ต.ปัถวี  ต.มะขาม  ต.วังแซ้ม  ต.อ่างคีรี  
อ.สอยดาว:
ต.ทรายขาว  ต.ทับช้าง  ต.ทุ่งขนาน  ต.ปะตง  ต.สะตอน  
อ.แหลมสิงห์:
ต.เกาะเปริด  ต.คลองน้ำเค็ม  ต.บางกะไชย  ต.บางสระเก้า  ต.ปากน้ำแหลมสิงห์  ต.พลิ้ว  ต.หนองชิ่ม  
อ.เขาคิชฌกูฏ:
ต.คลองพลู  ต.จันทเขลม  ต.ชากไทย  ต.ตะเคียนทอง  ต.พลวง