ร้านดอกไม้ ขลุง จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ ขลุง จันทบุรี (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอขลุง )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.เกวียนหัก    ต.ขลุง    ต.ซึ้ง    ต.ตกพรม    ต.ตรอกนอง    ต.ตะปอน    ต.บ่อ    ต.บ่อเวฬุ    ต.บางชัน    ต.มาบไพ    ต.วังสรรพรส    ต.วันยาว    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ขลุง )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เกวียนหัก:
วัดเกวียนหัก  วัดคานรูด  
ต.ขลุง:
วัดวันยาวบน  
ต.ซึ้ง:
วัดแจ้งโภชนาราม(ซึ้งบน)  วัดอิมั้ง  วัดช้างข้าม(ศรีคชสาราราม)  วัดมณีคีรีวงกศ์(กงษีไร่)  
ต.ตกพรม:
วัดอรัญญโพธิธาราม(สะตอน้อย)  
ต.ตรอกนอง:
วัดกลางเก่า  วัดตรอกนองบน(อรัญนิเวศน์)  วัดตรอกนองล่าง(เนินพยาราม)  
ต.ตะปอน:
วัดตะปอนใหญ่  วัดตะปอนน้อย  วัดสุวรรณรังษี  วัดเขาตาลิ่ง  วัดเจดีย์ทราย  
ต.บ่อ:
วัดท่าสอน  วัดดอนอุดม  วัดคงคาราม(บ่อ)  วัดหนองระหาน  วัดวังสรรพรส  วัดหิรัญญาราม(หวัก)  
ต.บ่อเวฬุ:
วัดบ่อเวฬุวนาราม  วัดตกพรม  วัดเขาทอง  
ต.บางชัน:
วัดเกาะจิก  วัดเทพขาหย่าง  วัดบางชัน(อรัญสมุทธาราม)  
ต.มาบไพ:
วัดมาบไผ่โภชนาราม  
ต.วังสรรพรส:
วัดเวฬุวรรณาราม  วัดหนองปลาไหล  
ต.วันยาว:
วัดอรัญญาราม(วันยาวล่าง)  วัดซึ้งล่าง  วัดอีแงว(สามัคคีธรรม)  วัดดำรงธรรมาราม