ร้านดอกไม้ มะขาม จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ มะขาม จันทบุรี (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอมะขาม )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.ฉมัน    ต.ท่าหลวง    ต.ปัถวี    ต.มะขาม    ต.วังแซ้ม    ต.อ่างคีรี    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ มะขาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ฉมัน:
วัดฉมัน  วัดทุ่งเพล  วัดคลองปรือ  วัดสระโอ่ง  
ต.ท่าหลวง:
วัดน้ำรัก  วัดท่าหลวงบน  วัดทุ่งโตนด  วัดเขาชำปรง  
ต.ปัถวี:
วัดมะทาย  วัดทุ่งบอน  วัดจันทร์แสงศรี  วัดโป่ง  วัดทับนคร  
ต.มะขาม:
วัดบางจะอ้าย  วัดพญาล่าง  วัดมะขาม  วัดท่าหลวงล่าง  วัดหนองอ้อ  วัดคลองมะลิ  
ต.วังแซ้ม:
วัดขนุน  วัดปึก  วัดแตงเม  วัดพญาบน  วัดโคกตะพง  วัดวังแซ้ม  
ต.อ่างคีรี:
วัดบ้านอ่าง  วัดวังดาบ  วัดพรหมคุณวนาราม