ร้านดอกไม้ สอยดาว จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ สอยดาว จันทบุรี (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอสอยดาว )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.ทรายขาว    ต.ทับช้าง    ต.ทุ่งขนาน    ต.ปะตง    ต.สะตอน    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ สอยดาว )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ทรายขาว:
วัดสำโรง  วัดตามูล  วัดปะตงวนาราม  วัดทรายขาว  วัดวังยาว  วัดเนินทอง  วัดมหาเจรีย์  วัดเทพประทาน  วัดน้ำซับตาพุด  
ต.ทับช้าง:
วัดทับช้าง  วัดโป่งเจริญชัย  วัดป่าเขาแหลม  วัดสะพานหก  วัดใหม่ชัยมงคล  วัดคลองทรัพย์  วัดเขาแดง  
ต.ทุ่งขนาน:
วัดทุ่งขนาน  วัดไผ่ล้อม  วัดป่าธรรมวิเวก(ซับตารี)  วัดโพธิ์ศรี  
ต.ปะตง:
วัดบ้านตาเรือง  วัดพิกุลรังสรรค์  วัดสว่างอารมณ์  วัดเขาแก้ว  วัดกระทิงทอง  วัดท่าใหม่  วัดซอยพัฒนาร่วมใจ  
ต.สะตอน:
วัดคลองแจง  วัดสะตอน  วัดสวนส้ม