ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอเขาคิชฌกูฏ )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.คลองพลู    ต.จันทเขลม    ต.ชากไทย    ต.ตะเคียนทอง    ต.พลวง    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เขาคิชฌกูฏ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.คลองพลู:
วัดน้ำขุ่น  วัดคลองพลู  วัดโป่งจันทร์  วัดทุ่งกะบิน  วัดคลองเกวียนลอย  วัดคลองใหญ่แจ่มวาที  
ต.จันทเขลม:
วัดจันทเขลม  วัดเทพประสิทธาราม  
ต.ชากไทย:
วัดเนินมะหาด  วัดทุ่งสะพาน  วัดทุ่งเสาธง  วัดชากไทย  วัดวังทอง  วัดบ่อน้ำเงิน  
ต.ตะเคียนทอง:
วัดตะเคียนทอง  วัดท่าอุดม  วัดคลองไพบูลย์  วัดสุวรรณคีรีราม  
ต.พลวง:
วัดเขารูปช้าง  วัดพลวง  วัดกะทิง  วัดคลองเจริญ  วัดคลองตะเคียน  วัดทุ่งตาอิน  วัดคลองน้ำเป็น  วัดเทพธารทอง