ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี จันทบุรี (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอเมืองจันทบุรี )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.เกาะขวาง    ต.คมบาง    ต.คลองนารายณ์    ต.จันทนิมิต    ต.ตลาด    ต.ท่าช้าง    ต.บางกะจะ    ต.พลับพลา    ต.วัดใหม่    ต.แสลง    ต.หนองบัว    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองจันทบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เกาะขวาง:
วัดเกาะตะเคียน  วัดเกาะโตนด  วัดอ่างหิน  วัดเกาะขวาง  วัดเกาะลอย  
ต.คมบาง:
วัดคมบาง  วัดเนินยาง  วัดเขาน้อย  วัดปลายคลอง  
ต.คลองนารายณ์:
วัดสระบาป  วัดทองทั่ว  วัดห้องคูหา  วัดเนินสูง  
ต.จันทนิมิต:
วัดไผ่ล้อม  วัดจันทนาราม  
ต.ตลาด:
วัดโบสถ์เมือง  วัดใหม่  วัดป่าคลองกุ้ง  วัดตะบกเตี้ย  
ต.ท่าช้าง:
วัดเขาแก้ว  วัดแก้วประชาราม  วัดสุทธิวารี  วัดบ้านขอม  วัดโค้งสนามเป้า  วัดคลองทราย  วัดศิริการ  
ต.บางกะจะ:
วัดพลับ  วัดโบสถ์พลอยแหวน  วัดสิงห์  วัดโยธานิมิต  วัดวิเวการาม  วัดใหม่ท่าแฉลบ  
ต.พลับพลา:
วัดโป่งแรด  วัดพลับพลา  วัดดอนตาล  วัดดาวเรือง  
ต.วัดใหม่:
วัดกลาง  วัดสวนมะม่วง  วัดเขตร์นาบุญญาราม  
ต.แสลง:
วัดแสลง  วัดโสมนาราม  วัดเขากระแจะ  วัดสมเด็จศิริปุญญาราม  วัดป่าแก้ว  วัดโพธิ์ทอง  
ต.หนองบัว:
วัดเสม็ดงาม  วัดหนองบัว  วัดเนินโพธิ์  วัดทรายงาม