ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ จันทบุรี (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้จันทบุรี/อำเภอแหลมสิงห์ )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.เกาะเปริด    ต.คลองน้ำเค็ม    ต.บางกะไชย    ต.บางสระเก้า    ต.ปากน้ำแหลมสิงห์    ต.พลิ้ว    ต.หนองชิ่ม    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด สีพยา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-007
....................
วัดพุทธคยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-006
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-005
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เขาวัว ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-004
....................
วัดบูรพาพิทยาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-003
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-002
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

07-001
....................
วัดสามหนาด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.จันทบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ แหลมสิงห์ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เกาะเปริด:
วัดเขาตาหน่วย  วัดเกาะเปริด  
ต.คลองน้ำเค็ม:
วัดกลาง  วัดคลองน้ำเค็ม  
ต.บางกะไชย:
วัดบางกะไชย  วัดอ่าวหมู(ชัยมงคล)  วัดชัยมงคล  วัดถนนมะม่วง  วัดเขาแหลมสิงห์  
ต.บางสระเก้า:
วัดบางสระเก้า  
ต.ปากน้ำแหลมสิงห์:
วัดท่าหัวแหวน  วัดปากน้ำ(แหลมสิงห์)  วัดเขาช้ำห้าน  วัดเกาะแมว  
ต.พลิ้ว:
วัดใหญ่พลิ้ว  วัดคลองยายดำ  วัดโคกรัก  วัดมังกรบุปผาราม  วัดชากใหญ่  
ต.หนองชิ่ม:
วัดหนองซิ่ม  วัดเขาช่องโกรน  วัดสถาพรพัฒนาราม