ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา

ร้านดอกไม้ ฉะเชิงเทรา ของเรา (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้ฉะเชิงเทรา) ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน จ.ฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

อ.เมืองฉะเชิงเทรา    อ.บางคล้า    อ.บางน้ำเปรี้ยว    อ.บางปะกง    อ.บ้านโพธิ์    อ.แปลงยาว    อ.พนมสารคาม    อ.ราชสาส์น    อ.สนามชัยเขต    อ.ท่าตะเกียบ    อ.คลองเขื่อน   

... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน จ.ฉะเชิงเทรา ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-014
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดบางปรงธรรมโชติการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-013
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดแหลมใต้

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-012
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-011
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-010
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-009
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-008
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-007
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดสุวรรณาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-006
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวราราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-005
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

08-004
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะไร่ บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-003
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดคลองสวน

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-002
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดชนะสงสารพิทยาธร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-001
ส่งพวงหรีด ฉะเชิงเทรา
วัดชนะสงสารพิทยาธร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

วัดบางปรงธรรมโชติการาม : ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดแหลมใต้ : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดบางพระ : ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดพิพิธประสาทสุนทร : ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
วัดสุวรรณาราม : ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดโสธรวราราม : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ : ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา : ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วัดคลองสวน : ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
วัดชนะสงสารพิทยาธร : ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

อ.เมืองฉะเชิงเทรา:
ต.คลองจุกกระเฌอ  ต.คลองนครเนื่องเขต  ต.คลองนา  ต.คลองเปรง  ต.คลองหลวงแพ่ง  ต.คลองอุดมชลจร  ต.ท่าไข่  ต.บางกะไห  ต.บางแก้ว  ต.บางขวัญ  ต.บางตีนเป็ด  ต.บางเตย  ต.บางไผ่  ต.บางพระ  ต.บ้านใหม่  ต.วังตะเคียน  ต.โสธร  ต.หนามแดง  ต.หน้าเมือง  
อ.บางคล้า:
ต.ท่าทองหลาง  ต.บางกระเจ็ด  ต.บางคล้า  ต.บางสวน  ต.ปากน้ำ  ต.สาวชะโงก  ต.เสม็ดใต้  ต.เสม็ดเหนือ  ต.หัวไทร  
อ.บางน้ำเปรี้ยว:
ต.ดอนเกาะกา  ต.ดอนฉิมพลี  ต.บางขนาก  ต.บางน้ำเปรี้ยว  ต.บึงน้ำรักษ์  ต.โพรงอากาศ  ต.โยธะกา  ต.ศาลาแดง  ต.สิงโตทอง  ต.หมอนทอง  
อ.บางปะกง:
ต.เขาดิน  ต.ท่าข้าม  ต.ท่าสะอ้าน  ต.บางเกลือ  ต.บางปะกง  ต.บางผึ้ง  ต.บางวัว  ต.บางสมัคร  ต.พิมพา  ต.สองคลอง  ต.หนองจอก  ต.หอมศีล  
อ.บ้านโพธิ์:
ต.เกาะไร่  ต.คลองขุด  ต.คลองบ้านโพธิ์  ต.คลองประเวศ  ต.ดอนทราย  ต.ท่าพลับ  ต.เทพราช  ต.บางกรูด  ต.บางซ่อน  ต.บ้านโพธิ์  ต.ลาดขวาง  ต.สนามจันทร์  ต.สิบเอ็ดศอก  ต.แสนภูดาษ  ต.หนองตีนนก  ต.หนองบัว  ต.แหลมประดู่  
อ.แปลงยาว:
ต.แปลงยาว  ต.วังเย็น  ต.หนองไม้แก่น  ต.หัวสำโรง  
อ.พนมสารคาม:
ต.เกาะขนุน  ต.เขาหินซ้อน  ต.ท่าถ่าน  ต.บ้านช่อง  ต.พนมสารคาม  ต.เมืองเก่า  ต.หนองยาว  ต.หนองแหน  
อ.ราชสาส์น:
ต.ดงน้อย  ต.บางคา  ต.เมืองใหม่  
อ.สนามชัยเขต:
ต.คู้ยายหมี  ต.ท่ากระดาน  ต.ทุ่งพระยา  ต.ลาดกระทิง  
อ.ท่าตะเกียบ:
ต.คลองตะเกรา  ต.ท่าตะเกียบ  
อ.คลองเขื่อน:
ต.ก้อนแก้ว  ต.คลองเขื่อน  ต.บางตลาด  ต.บางโรง  ต.บางเล่า