ร้านดอกไม้ พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ร้านดอกไม้ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้ฉะเชิงเทรา/อำเภอพนมสารคาม )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.เกาะขนุน    ต.เขาหินซ้อน    ต.ท่าถ่าน    ต.บ้านช่อง    ต.พนมสารคาม    ต.เมืองเก่า    ต.หนองยาว    ต.หนองแหน    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-014
....................
วัดบางปรงธรรมโชติการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-013
....................
วัดแหลมใต้

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-012
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-011
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-010
....................
วัดบางพระ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-009
....................
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ลาดขวาง บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-008
....................
วัดพิพิธประสาทสุนทร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-007
....................
วัดสุวรรณาราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-006
....................
วัดโสธรวราราม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-005
....................
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

08-004
....................
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เกาะไร่ บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

08-003
....................
วัดคลองสวน

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-002
....................
วัดชนะสงสารพิทยาธร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

08-001
....................
วัดชนะสงสารพิทยาธร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ พนมสารคาม )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.เกาะขนุน:
วัดพงษาราม  วัดชายเคืองวนาราม  วัดดอนขี้เหล็ก  วัดห้วยพลู  วัดไร่ดอน  วัดหนองเสือ  วัดหินดาษ  วัดหนองยี่โถน  วัดนาน้อย  วัดเกาะมะม่วง  วัดพนมชัย  
ต.เขาหินซ้อน:
วัดท่าไม้แดง  วัดหนองปรือ  วัดลำมหาชัย  วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม  วัดบรรยงสุวรรณาราม  วัดหนองแสง  วัดเขาเจริญสุข  วัดหนองว่านเหลือง  วัดหนองบอน  วัดชำขวาง  วัดหนองเหียง  
ต.ท่าถ่าน:
วัดท่าลาดเหนือ  วัดโคกหัวข้าว  วัดหนองเค็ด  วัดพระพุทธทักษิณดิตถมงคล(ท่าลาดใต้)  วัดดอนทอง  
ต.บ้านช่อง:
วัดบ้านซ่อง  วัดหัวกระสังข์  วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม  วัดธารพูด  วัดหนองหว้า  วัดเกาะไม้แดง  วัดหนองสองห้อง  วัดแถวธาร  
ต.พนมสารคาม:
วัดหนองรี  วัดมหาเจดีย์  วัดเชียงใต้  วัดเมืองกาย  วัดเตาเหล็ก  วัดราชฮ้วง  วัดท่าเกวียน  
ต.เมืองเก่า:
วัดจอมมณี  วัดโพธิ์ใหญ่  วัดเมืองแมด  วัดนาเหล่าน้ำ(สุวรรณรังสรรค์)  วัดบ้านเล้อ  วัดจอมศรีมงคล  
ต.หนองยาว:
วัดต้นตาล  วัดหนองยาว  วัดนาเหล่าบก  วัดแหลมไผ่ศรี  วัดหนองปาตอง  วัดบ้านแล้ง  วัดอ่าวสีเสียด  
ต.หนองแหน:
วัดหนองบัว  วัดหนองแหน  วัดบึงกระจับ  วัดดงยาง  วัดสระสองตอน  วัดสุวรรณคีรี  วัดหนองปลิง