ร้านดอกไม้ ชลบุรี

ร้านดอกไม้ ชลบุรี ของเรา (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้ชลบุรี) ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน จ.ชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

อ.เมืองชลบุรี    อ.บ่อทอง    อ.บางละมุง    อ.บ้านบึง    อ.พานทอง    อ.พนัสนิคม    อ.ศรีราชา    อ.สัตหีบ    อ.หนองใหญ่   
หมายเหตุ
"www.ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้ชลบุรี" ของเรา งดให้บริการจัดส่งดอกไม้ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ :
เกาะสีชัง,เกาะจันทร์

... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน จ.ชลบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-021
ส่งช่อดอกไม้ ชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-020
ส่งช่อดอกไม้ ชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-019
ส่งช่อดอกไม้ ชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-018
ส่งช่อดอกไม้ ชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้   จ.ชลบุรี

09-017
ส่งช่อดอกไม้ ชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้   จ.ชลบุรี

09-016
ส่งช่อดอกไม้ ชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-015
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดจรูญราษฎร์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยใหญ่ บางละมุง จ.ชลบุรี

09-014
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดตะเคียนทอง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  ศรีราชา จ.ชลบุรี

09-013
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดเขาน้ำซับ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยใหญ่ บางละมุง จ.ชลบุรี

09-012
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดตะเคียนทอง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ ศรีราชา จ.ชลบุรี

09-011
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดวิเวการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด   จ.ชลบุรี

09-010
ส่งพวงหรีด ชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พลูตาหลวง สัตหีบ จ.ชลบุรี

09-009
ส่งพวงหรีด ชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยใหญ่ บางละมุง จ.ชลบุรี

09-008
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดตะเคียนทอง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเกลือ บางละมุง จ.ชลบุรี

09-007
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดช่องลมนาเกลือ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางทราย เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-006
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดเขาบางทราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สัตหีบ สัตหีบ จ.ชลบุรี

09-005
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดสัตหีบ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หนองซ้ำซาก บ้านบึง จ.ชลบุรี

09-004
ส่งพวงหรีด ชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  สัตหีบ จ.ชลบุรี

09-003
ส่งพวงหรีด ชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หัวถนน พนัสนิคม จ.ชลบุรี

09-002
ส่งพวงหรีด ชลบุรี
วัดป่าแก้ว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

วัดจรูญราษฎร์ : ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดตะเคียนทอง : ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วัดเขาน้ำซับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วัดวิเวการาม : ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วัดช่องลมนาเกลือ : ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
วัดเขาบางทราย : ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วัดสัตหีบ : ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วัดป่าแก้ว : ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
วัดบุญญฤทธยาราม : ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

อ.เมืองชลบุรี:
ต.คลองตำหรุ  ต.ดอนหัวฬ่อ  ต.นาป่า  ต.บางทราย  ต.บางปลาสร้อย  ต.บ้านโขด  ต.บ้านปึก  ต.บ้านสวน  ต.มะขามหย่ง  ต.สำนักบก  ต.เสม็ด  ต.แสนสุข  ต.หนองข้างคอก  ต.หนองไม้แดง  ต.หนองรี  ต.ห้วยกะปิ  ต.เหมือง  ต.อ่างศิลา  
อ.บ่อทอง:
ต.เกษตรสุวรรณ  ต.ธาตุทอง  ต.บ่อกวางทอง  ต.บ่อทอง  ต.พลวงทอง  ต.วัดสุวรรณ  
อ.บางละมุง:
ต.เขาไม้แก้ว  ต.ตะเคียนเตี้ย  ต.นาเกลือ  ต.บางละมุง  ต.โป่ง  ต.หนองปรือ  ต.หนองปลาไหล  ต.ห้วยใหญ่  
อ.บ้านบึง:
ต.คลองกิ่ว  ต.บ้านบึง  ต.มาบไผ่  ต.หนองชาก  ต.หนองซ้ำซาก  ต.หนองบอนแดง  ต.หนองไผ่แก้ว  ต.หนองอิรุณ  
อ.พานทอง:
ต.เกาะลอย  ต.โคกขี้หนอน  ต.บางนาง  ต.บางหัก  ต.บ้านเก่า  ต.พานทอง  ต.มาบโป่ง  ต.หนองกะขะ  ต.หนองตำลึง  ต.หนองหงษ์  ต.หน้าประดู่  
อ.พนัสนิคม:
ต.กุฎโง้ง  ต.โคกเพลาะ  ต.ท่าข้าม  ต.ทุ่งขวาง  ต.นามะตูม  ต.นาเริก  ต.นาวังหิน  ต.บ้านช้าง  ต.บ้านเซิด  ต.พนัสนิคม  ต.ไร่หลักทอง  ต.วัดโบสถ์  ต.วัดหลวง  ต.สระสี่เหลี่ยม  ต.หนองขยาด  ต.หนองปรือ  ต.หนองเหียง  ต.หน้าพระธาตุ  ต.หมอนนาง  ต.หัวถนน  
อ.ศรีราชา:
ต.เขาคันทรง  ต.บ่อวิน  ต.บางพระ  ต.บึง  ต.ศรีราชา  ต.สุรศักดิ์  ต.หนองขาม  ต.ทุ่งสุขลา  
อ.สัตหีบ:
ต.นาจอมเทียน  ต.บางเสร่  ต.พลูตาหลวง  ต.สัตหีบ  ต.แสมสาร  
อ.หนองใหญ่:
ต.เขาซก  ต.คลองพลู  ต.หนองเสือช้าง  ต.หนองใหญ่  ต.ห้างสูง