ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี ชลบุรี (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้ชลบุรี/อำเภอเมืองชลบุรี )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.คลองตำหรุ    ต.ดอนหัวฬ่อ    ต.นาป่า    ต.บางทราย    ต.บางปลาสร้อย    ต.บ้านโขด    ต.บ้านปึก    ต.บ้านสวน    ต.มะขามหย่ง    ต.สำนักบก    ต.เสม็ด    ต.แสนสุข    ต.หนองข้างคอก    ต.หนองไม้แดง    ต.หนองรี    ต.ห้วยกะปิ    ต.เหมือง    ต.อ่างศิลา    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-021
ส่งช่อดอกไม้ เมืองชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-020
ส่งช่อดอกไม้ เมืองชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-019
ส่งช่อดอกไม้ เมืองชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-018
ส่งช่อดอกไม้ เมืองชลบุรี

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-015
ส่งพวงหรีด เมืองชลบุรี
วัดจรูญราษฎร์

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางทราย เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

09-006
ส่งพวงหรีด เมืองชลบุรี
วัดเขาบางทราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้   จ.ชลบุรี

09-017
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้   จ.ชลบุรี

09-016
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยใหญ่ บางละมุง จ.ชลบุรี

09-014
....................
วัดตะเคียนทอง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  ศรีราชา จ.ชลบุรี

09-013
....................
วัดเขาน้ำซับ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยใหญ่ บางละมุง จ.ชลบุรี

09-012
....................
วัดตะเคียนทอง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด บางพระ ศรีราชา จ.ชลบุรี

09-011
....................
วัดวิเวการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด   จ.ชลบุรี

09-010
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด พลูตาหลวง สัตหีบ จ.ชลบุรี

09-009
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ห้วยใหญ่ บางละมุง จ.ชลบุรี

09-008
....................
วัดตะเคียนทอง

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด นาเกลือ บางละมุง จ.ชลบุรี

09-007
....................
วัดช่องลมนาเกลือ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด สัตหีบ สัตหีบ จ.ชลบุรี

09-005
....................
วัดสัตหีบ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หนองซ้ำซาก บ้านบึง จ.ชลบุรี

09-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด  สัตหีบ จ.ชลบุรี

09-003
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หัวถนน พนัสนิคม จ.ชลบุรี

09-002
....................
วัดป่าแก้ว

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชลบุรี เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชลบุรี )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.คลองตำหรุ:
วัดบุญญราษี(บุญญราศรี)  
ต.ดอนหัวฬ่อ:
วัดดอนดำรงธรรม  วัดชากสมอ  วัดมาบสามเกลียว  วัดสังกะสี  
ต.นาป่า:
วัดนาเขื่อน  วัดราษฎร์สโมสร  วัดท้องคุ้ง  
ต.บางทราย:
วัดเขาบางทราย  วัดช่องลม  
ต.บางปลาสร้อย:
วัดใหญ่อินทาราม  วัดต้นสน  วัดนอก  วัดใหม่พระยาทำ  วัดเนินสุทธาวาส  
ต.บ้านโขด:
วัดอุทยานนที  วัดน้อย  วัดโพธิ์  
ต.บ้านปึก:
วัดใหม่เกตุงาม  
ต.บ้านสวน:
วัดธรรมนิมิตต์  วัดอรัญญิกาวาส  วัดชมภูแก้ว  วัดชมภูแก้ว  
ต.มะขามหย่ง:
วัดกลาง  วัดกำแพง  วัดเครือวัลย์  วัดราษฎร์บำรุง  
ต.สำนักบก:
วัดหนองศรีสงวน  วัดสำนักบก  วัดหนองแฟบ  
ต.เสม็ด:
วัดเตาปูน  วัดเสม็ด  
ต.แสนสุข:
วัดบางเป้ง  วัดแจ้งเจริญดอน  วัดไตรมุขชยาราม  วัดแสนสุขสิทธิวราราม  
ต.หนองข้างคอก:
วัดผาสุการาม  วัดวังตะโก  วัดนันทวัน  วัดสวนน้ำตก  
ต.หนองไม้แดง:
วัดอู่ตะเภา  วัดศรีพโลทัย  
ต.หนองรี:
วัดหนองรี  วัดช่องมะเฟือง  วัดสมานราษฎร์  วัดป่าอัมพวัน  
ต.ห้วยกะปิ:
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม  วัดจรูญราษฎร์  วัดเขาดิน  
ต.เหมือง:
วัดตาลล้อม  วัดราษฎร์ศรัทธา  วัดหน้าเขาบ่อยาง  วัดสันติภักดิ์  
ต.อ่างศิลา:
วัดอ่างศิลา  วัดโกมุทรัตนาราม