ร้านดอกไม้ ชุมพร

ร้านดอกไม้ ชุมพร ของเรา (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้ชุมพร) ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน จ.ชุมพร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

อ.เมืองชุมพร    อ.ท่าแซะ    อ.ปะทิว    อ.สวี    อ.หลังสวน   
หมายเหตุ
"www.ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้ชุมพร" ของเรา งดให้บริการจัดส่งดอกไม้ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ :
ทุ่งตะโก,พะโต๊ะ,ละแม

... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน จ.ชุมพร ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-007
ส่งพวงหรีด ชุมพร
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม ท่าแซะ จ.ชุมพร

12-006
ส่งพวงหรีด ชุมพร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หลังสวน หลังสวน จ.ชุมพร

12-005
ส่งพวงหรีด ชุมพร
มูลนิธิพุทธประทีปฯ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-004
ส่งพวงหรีด ชุมพร
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-003
ส่งพวงหรีด ชุมพร
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-002
ส่งพวงหรีด ชุมพร
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หาดทรายรี เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-001
ส่งพวงหรีด ชุมพร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

วัดวาลุการาม : ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
มูลนิธิพุทธประทีปฯ : ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
วัดสุบรรณนิมิตร : ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

อ.เมืองชุมพร:
ต.ขุนกระทิง  ต.ตากแดด  ต.ถ้ำสิงห์  ต.ท่าตะเภา  ต.ท่ายาง  ต.ทุ่งคา  ต.นาชะอัง  ต.นาทุ่ง  ต.บางลึก  ต.บางหมาก  ต.บ้านนา  ต.ปากน้ำ  ต.วังไผ่  ต.วังใหม่  ต.วิสัยเหนือ  ต.หาดทรายรี  ต.หาดพันไกร  
อ.ท่าแซะ:
ต.คุริง  ต.ทรัพย์อนันต์  ต.ท่าข้าม  ต.ท่าแซะ  ต.นากระตาม  ต.รับร่อ  ต.สลุย  ต.สองพี่น้อง  ต.หงษ์เจริญ  ต.หินแก้ว  
อ.ปะทิว:
ต.เขาไชยราช  ต.ชุมโค  ต.ดอนยาง  ต.ทะเลทรัพย์  ต.บางสน  ต.ปากคลอง  ต.สะพลี  
อ.สวี:
ต.เขาค่าย  ต.เขาทะลุ  ต.ครน  ต.ด่านสวี  ต.ท่าหิน  ต.ทุ่งระยะ  ต.นาโพธิ์  ต.นาสัก  ต.ปากแพรก  ต.วิสัยใต้  ต.สวี  
อ.หลังสวน:
ต.ขันเงิน  ต.ท่ามะพลา  ต.นาขา  ต.นาพญา  ต.บางน้ำจืด  ต.บางมะพร้าว  ต.บ้านควน  ต.ปากน้ำ  ต.พ้อแดง  ต.วังตะกอ  ต.หลังสวน  ต.หาดยาย  ต.แหลมทราย