ร้านดอกไม้ ท่าแซะ จ.ชุมพร

ร้านดอกไม้ ท่าแซะ ชุมพร (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้ชุมพร/อำเภอท่าแซะ )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.คุริง    ต.ทรัพย์อนันต์    ต.ท่าข้าม    ต.ท่าแซะ    ต.นากระตาม    ต.รับร่อ    ต.สลุย    ต.สองพี่น้อง    ต.หงษ์เจริญ    ต.หินแก้ว    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม ท่าแซะ จ.ชุมพร

12-006
ส่งพวงหรีด ท่าแซะ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-007
....................
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หลังสวน หลังสวน จ.ชุมพร

12-005
....................
มูลนิธิพุทธประทีปฯ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-004
....................
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-003
....................
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-002
....................
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หาดทรายรี เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-001
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ ท่าแซะ )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.คุริง:
วัดประชานิคม  
ต.ทรัพย์อนันต์:
วัดคุริง  วัดประชาอุทิศ  
ต.ท่าข้าม:
วัดภูพางพัฒนาราม  วัดเทพประดิษฐาราม  วัดเทพเจริญ  
ต.ท่าแซะ:
วัดยางฆ้อ  วัดนาสร้าง  วัดแหลมยาง  วัดศรีสุเทพ  วัดนิคมประชาสรรค์  
ต.นากระตาม:
วัดหอระฆัง  วัดปากแพรก  วัดเขาแก้ว  วัดควนมณี  วัดวังครก  วัดนาหอยโข่ง  
ต.รับร่อ:
วัดแก้วอินทยาราม  วัดลุ่ม  
ต.สลุย:
วัดพ่อตาหินช้าง  วัดสวนมณีทรัพย์  
ต.สองพี่น้อง:
ต.หงษ์เจริญ:
วัดหงษ์ปิยาราม  วัดไทถาวร  
ต.หินแก้ว:
วัดแก้วประสิทธิ์