ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร ชุมพร (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้ชุมพร/อำเภอเมืองชุมพร )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.ขุนกระทิง    ต.ตากแดด    ต.ถ้ำสิงห์    ต.ท่าตะเภา    ต.ท่ายาง    ต.ทุ่งคา    ต.นาชะอัง    ต.นาทุ่ง    ต.บางลึก    ต.บางหมาก    ต.บ้านนา    ต.ปากน้ำ    ต.วังไผ่    ต.วังใหม่    ต.วิสัยเหนือ    ต.หาดทรายรี    ต.หาดพันไกร    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-003
ส่งพวงหรีด เมืองชุมพร
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ตากแดด เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-002
ส่งพวงหรีด เมืองชุมพร
วัดสุบรรณนิมิตร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หาดทรายรี เมืองชุมพร จ.ชุมพร

12-001
ส่งพวงหรีด เมืองชุมพร

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-007
....................
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด ท่าข้าม ท่าแซะ จ.ชุมพร

12-006
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด หลังสวน หลังสวน จ.ชุมพร

12-005
....................
มูลนิธิพุทธประทีปฯ

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แหลมทราย หลังสวน จ.ชุมพร

12-004
....................
วัดวาลุการาม

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.ชุมพร เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ขุนกระทิง:
วัดพระขวาง  วัดขุนกระทิง  วัดถ้ำเขาขุนกระทิง  
ต.ตากแดด:
วัดประเดิม  วัดสุบรรณนิมิตร  วัดหาดทรายแก้ว  วัดหนองหมุก  
ต.ถ้ำสิงห์:
วัดถ้ำสิงห์  
ต.ท่าตะเภา:
ต.ท่ายาง:
วัดท่ายางเหนือ  วัดท่ายางกลาง  วัดท่ายางใต้  วัดบางหลง  วัดบางคอย  
ต.ทุ่งคา:
วัดทุ่งคา  วัดเขาดิน  วัดทุ่งหงษ์  วัดถ้ำสำเภาทอง  วัดเขาบ่อ  
ต.นาชะอัง:
วัดหูรอ  วัดกาลพัฒนาราม  วัดสามแก้ว  วัดนาชะอัง  
ต.นาทุ่ง:
วัดชุมพรรังสรรค์  วัดนาทุ่ง  วัดดอนทรายแก้ว  วัดปากคลอง  วัดโพธิการาม  
ต.บางลึก:
วัดบางลึก  วัดวิหารคงคาราม  วัดศาลาลอย  วัดดอนรักษ์  
ต.บางหมาก:
วัดคูขุด  วัดดอนรวบ  วัดบางหมาก  วัดมณีสพ  วัดคอเตี้ย  
ต.บ้านนา:
วัดเขาปูน  วัดดอนมะม่วง  วัดบ้านนา  
ต.ปากน้ำ:
วัดปากน้ำชุมพร  วัดหัวกรูด  วัดหัวถนน  วัดช่องลม  
ต.วังไผ่:
วัดวังไผ่  วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์  วัดคอออม  วัดอุทัยธรรม  
ต.วังใหม่:
วัดท่าไม้ลาย  วัดวังใหม่  
ต.วิสัยเหนือ:
วัดแหลมลำภู  วัดเชิงกระ  วัดวิสัยบรรพต  วัดมุขทวี  วัดวิสัยเหนือ  วัดเขาชันโต๊ะ  
ต.หาดทรายรี:
วัดสุวรรณคูหาวารีวงศ์  วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม  
ต.หาดพันไกร:
วัดถ้ำหาดพันไกร  วัดช่องลม  วัดเขากล้วย