ร้านดอกไม้ เชียงราย

ร้านดอกไม้ เชียงราย ของเรา (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้เชียงราย) ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน จ.เชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

อ.เมืองเชียงราย    อ.พาน    อ.แม่จัน    อ.แม่สาย    อ.เวียงชัย    อ.แม่ลาว   
หมายเหตุ
"www.ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้เชียงราย" ของเรา งดให้บริการจัดส่งดอกไม้ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ :
ขุนตาล,เชียงของ,เชียงแสน,เทิง,ป่าแดด,แม่ฟ้าหลวง,แม่สรวย,เวียงแก่น,เวียงป่าเป้า,พญาเม็งราย,ดอยหลวง,เวียงเชียงรุ้ง

... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน จ.เชียงราย ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-012
ส่งช่อดอกไม้ เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-011
ส่งช่อดอกไม้ เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-010
ส่งช่อดอกไม้ เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-009
ส่งช่อดอกไม้ เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-008
ส่งพวงหรีด เชียงราย
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-007
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-005
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-004
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-003
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-002
ส่งพวงหรีด เชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-001
ส่งพวงหรีด เชียงราย
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

วัดเจ็ดยอด : ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

อ.เมืองเชียงราย:
ต.ดอยลาน  ต.ดอยฮาง  ต.ท่าสาย  ต.ท่าสุด  ต.นางแล  ต.บ้านดู่  ต.ป่าอ้อดอนชัย  ต.แม่กรณ์  ต.แม่ข้าวต้ม  ต.แม่ยาว  ต.รอบเวียง  ต.ริมกก  ต.เวียง  ต.สันทราย  ต.ห้วยชมภู  ต.ห้วยสัก  
อ.พาน:
ต.เจริญเมือง  ต.ดอยงาม  ต.ทรายขาว  ต.ทานตะวัน  ต.ธารทอง  ต.ป่าหุ่ง  ต.ม่วงคำ  ต.เมืองพาน  ต.แม่เย็น  ต.แม่อ้อ  ต.เวียงห้าว  ต.สันกลาง  ต.สันติสุข  ต.สันมะเค็ด  ต.หัวง้ม  
อ.แม่จัน:
ต.จอมสวรรค์  ต.จันจว้า  ต.จันจว้าใต้  ต.ท่าข้าวเปลือก  ต.ป่าซาง  ต.ป่าตึง  ต.แม่คำ  ต.แม่จัน  ต.แม่ไร่  ต.ศรีค้ำ  ต.สันทราย  
อ.แม่สาย:
ต.เกาะช้าง  ต.บ้านด้าย  ต.โป่งงาม  ต.โป่งผา  ต.แม่สาย  ต.เวียงพางคำ  ต.ศรีเมืองชุม  ต.ห้วยไคร้  
อ.เวียงชัย:
ต.ดอนศิลา  ต.ผางาม  ต.เมืองชุม  ต.เวียงชัย  ต.เวียงเหนือ  
อ.แม่ลาว:
ต.จอมหมอกแก้ว  ต.ดงมะดะ  ต.บัวสลี  ต.ป่าก่อดำ  ต.โป่งแพร่