ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย เชียงราย (ส่งดอกไม้.name/ร้านดอกไม้เชียงราย/อำเภอเมืองเชียงราย )
ให้บริการจัดส่งดอกไม้-ส่งพวงหรีด ใน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ :

ต.ดอยลาน    ต.ดอยฮาง    ต.ท่าสาย    ต.ท่าสุด    ต.นางแล    ต.บ้านดู่    ต.ป่าอ้อดอนชัย    ต.แม่กรณ์    ต.แม่ข้าวต้ม    ต.แม่ยาว    ต.รอบเวียง    ต.ริมกก    ต.เวียง    ต.สันทราย    ต.ห้วยชมภู    ต.ห้วยสัก    
... หากท่านต้องการ สั่งดอกไม้ หรือ สั่งพวงหรีด เพื่อส่ง ใน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ท่านสามารถสั่งได้ที่ โทร 061-271-8585

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-012
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-011
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-010
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งช่อดอกไม้  เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-009
ส่งช่อดอกไม้ เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-008
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-007
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-006
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด รอบเวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-005
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด เวียง เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

13-001
ส่งพวงหรีด เมืองเชียงราย
วัดเจ็ดยอด

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-004
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-003
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ส่งพวงหรีด แม่สาย แม่สาย จ.เชียงราย

13-002
....................

ผลงานเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย เท่านั้น

โดย ส่งดอกไม้.name
( ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย )

ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ต.ดอยลาน:
วัดดอนเรือง  วัดศรีบุญเรือง  วัดปงอ้อ  วัดหัตถีวนาราม  วัดจำบอน  วัดอินทราราม  วัดสันทรายงาม  วัดรุ่งเรือง  วัดดอนเจริญ  
ต.ดอยฮาง:
วัดดอยฮางใน  วัดฮ่องอ้อ  วัดดอยฮางใหม่  วัดโป่งนาคำ  
ต.ท่าสาย:
วัดศรีดอนชัย  วัดร่องธาร  วัดสถาน  วัดศรีสุพรรณ  วัดป่าหัวดอย  
ต.ท่าสุด:
วัดบ่อทอง  วัดสันต้นกอก  วัดถ้ำผาตอง  วัดภูมิพาราราม  
ต.นางแล:
วัดป่ารวก  วัดนางแล  วัดป่าห้า  วัดลำเปิง  วัดอุทกวนาราม  วัดห้วยพลู  วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด  วัดม่วงคำ  
ต.บ้านดู่:
วัดบ้านดู่  วัดขัวแคร่  วัดป่าซาง  วัดปางลาว  วัดโป่งพระบาท  วัดป่าอ้อ  วัดพระธาตุจอมสัก  
ต.ป่าอ้อดอนชัย:
วัดเวียงหวาย  วัดป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย)  วัดศรีมงคล  วัดหนองหม้อ  วัดสันทรายน้อย  วัดศรีชุม  วัดปุยคำ  วัดร่องขุ่น  วัดป่าไผ่  วัดดงเทพนิมิต  วัดสันมะนะ  
ต.แม่กรณ์:
วัดท่าไคร้  วัดแม่สาด  วัดปางสนุก  วัดแม่กรณ์  วัดสวนดอก  วัดปางกอก  วัดปางริมกรณ์  วัดฝั่งหมิ่น  
ต.แม่ข้าวต้ม:
วัดทรายมูล  วัดเกษแก้ว  วัดโล๊ะป่าห้า  วัดศรีส้มสุก  วัดทุ่งต้อม  วัดสันต้นแฟน  วัดเทวานิมิต  วัดประชาร่วมมิตร  วัดแสงพระธาตุ  วัดห้วยอ้มใหม่  วัดห้วยอ้ม  
ต.แม่ยาว:
วัดสันป่ายาง  วัดทุ่งหลวง  วัดทรายขาว(ห้วยทรายขาว)  วัดเทพบุญยืน  วัดริมกก  วัดห้วยขม  วัดจอมคีรี  วัดพนาลัย  
ต.รอบเวียง:
วัดดอยเขาควาย  วัดศรีทรายมูล  วัดพระบาทสนามบิน  วัดป่ายางมน  วัดเชตุพน  วัดคีรีชัย  วัดศรีมิ่งแก้ว  วัดหนองป่าอั้น  วัดสันป่ากอ  วัดเม็งรายมหาราช  วัดดอยพระบาท  วัดสันต้นผึ้ง  วัดดงหนองเป็ด  วัดวรกิจตาราม  
ต.ริมกก:
วัดฝั่งหมิ่น  วัดสันทรายใหม่  วัดป่ายางหลวง  วัดสักกวัน  วัดปางม่วน  วัดน้ำลัด  
ต.เวียง:
วัดดอยทอง  วัดดอยงำเมือง  วัดพระแก้ว  วัดศรีบุญเรือง  วัดพระสิงห์  วัดศรีเกิด  วัดมุงเมือง  วัดเจ็ดยอด  วัดเชตะวัน  วัดกลางเวียง  วัดมิ่งเมือง  วัดเชียงยืน  
ต.สันทราย:
วัดป่าตึง  วัดโป่งสลี  วัดสันทรายหลวง  วัดป่ากล้วย  วัดศรีปูคา  
ต.ห้วยชมภู:
ต.ห้วยสัก:
วัดต้นก๊อ  วัดเขาแก้วดับภัย  วัดศรีพิงชัย  วัดสันต้นเปา  วัดศรีศักดาราม  วัดร่องเบ้อใน  วัดศรีดงชัย  วัดดงป่าเหมี้ยง  วัดศรีดอนชุม  วัดเกษมสุข  วัดร่องปลาขาว  วัดบ้านร้อง  วัดร่องเผียว  วัดโป่งขาม  วัดดงมะผาง